- รับจัดทัวร์ภายใน–ต่าง            ประเทศ
   - รับจองตั๋วเครื่องบิน  
   - รับจัดจองโรงแรม,รถเช่า
   - ร้านอาหาร  ท่องเที่ยว
   - ไทย – ลาว – จีน
   - รับทำวีซ่า  ลาว,พม่า  จีน  
             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
     
           ทัวร์ธุรกิจ & ดูงาน   
     
 
    แม่สลองทัวร์ได้รับความเชื่อถือและ ทางด้านการจัดการและประสานงานให้กับคณะฯ ต่างฯ ทั้งรัฐบาลและ
    เอกชน  ตั้งแต่การสัมมนาการศึกษาดูงาน งานแสดงสินค้า งานวิจัย ฯลฯ ด้านต่างๆทั้งในประเทศและ
    ต่างประเทศโดยความร่วมมือ จีน พม่า ลาว เวียดนาม เขมร  การประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายใน
    ประเทศ
 
    แม่สลองทัวร์มีความชำนาญการจัดการให้กับคณะในด้านต่างๆดังนี้
      1. เศรษฐ์กิจ การค้า และการลงทุน 
      2. ด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรม และ ลอจิสติกส์ 
      3. ด้านการศึกษา ศาสนา และกีฬา
      4. ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม และอื่นๆ 
 
    บริหารงาน โดย นายสัตวแพทย์ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ และทีมงานที่มีประสบการณ์และ มีความชำนาญสูง
 
     
     
 
 
     
     
                                                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่              
                         แม่สลองทัวร์ (ใบอนุญาติเลขที่ 21/0108)
  ที่อยู่  96/2-3  ถนนราชโยธา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000                
           Tel. (+66) 53 712515-6    Fax. (+66) 53 711011
                          E-mail: msltour@tvf2002.com
                                                   
Current Pageid = 306