- รับจัดทัวร์ภายใน–ต่าง            ประเทศ
   - รับจองตั๋วเครื่องบิน  
   - รับจัดจองโรงแรม,รถเช่า
   - ร้านอาหาร  ท่องเที่ยว
   - ไทย – ลาว – จีน
   - รับทำวีซ่า  ลาว,พม่า  จีน  
             
 
 
 
 
 
 
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
     
           ท่องเที่ยวพม่า ( เชียงตุง - เมืองลา )  
     
 
เชียงตุง - เมืองลา 3 วัน 2 คืน ( ไปรถ กลับรถ )
 
     
                 เชียงตุงคู่แฝดของล้านนาที่มีประวัติศาสตร์รวมกับเชียงใหม่ย้อนกลับไปเมื่อ 700 ปี
               ก่อนเยียมเยียนพี่น้องชาวไต หาใช่คนพม่าที่เราเข้าใจก่อนความเจริญจะครอบงำประเพณี
               อันสวยงามเฉกเช่นเชียงอื่นๆ
 
     
 
 
     
     
 
  อัตราบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 6,500 บาท
      
  ราคานี้รวม รถบัสปรับอากาศจากไทย
    ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทยและพม่า สำหรับผู้โดยสาร
    ทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย และ ไกด์ท้องถิ่น ( เมืองลา)
    ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตู วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
     
  ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าทิปคนขับรถ/ไกด์ เป็นต้น
     
  เอกสาร 1. ส่งรูปถ่าย 1 นิ้ว 3ใบ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ก่อนวันเดินทาง 7 วัน
    2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาให้วันเดินทาง
     
  หมายเหตุ เชียงตุงมีสนามกอล์ฟ 18 หลุม และ เมืองลามีสนามกอล์ฟ 9 หลุม
 
     
                                                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่              
                         แม่สลองทัวร์ (ใบอนุญาติเลขที่ 21/0108)
  ที่อยู่  96/2-3  ถนนราชโยธา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000                
           Tel. (+66) 53 712515-6    Fax. (+66) 53 711011
                          E-mail: msltour@tvf2002.com
                                                   
Current Pageid = 304